روستای وفس در برنامه اینجا آبادی
روستای وفس در برنامه اینجا آبادی

ویدیو فوق معرفی روستای وفس در برنامه "اینجا آبادی" پخش شده از شبکه آفتاب (استان مرکزی) در تاریخ 94/8/8 می باشد.


اشتراک گذاری خبر: فیسبوک توئیتر واتساپ تلگرام